czwartek, 11 lutego 2016

Jak Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) gwarantuje lokaty?

Zapewne wpłacając pieniądze do banku zastanawiacie się na ile są one bezpieczne. bankom przecież zdarza się upaść, mieliśmy niedawno przykład tego w przypadku SKBanku. W jaki więc sposób gwarantowane są depozyty w systemie bankowym i w SKOKach?

Systemem gwarantowania depozytów zajmuje się, zgodnie z przepisami ustaw, Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Jest to instytucja,która odpowiada za organizację tego systemu i wypłatę środków gwarantowanych w przypadku upadłości banku lub SKOKu.

Gwarancjami BFG objęte są depozyty osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej (ale posiadających zdolność prawną - np. wspólnot mieszkaniowych), szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo pożyczkowych. Ochronie nie podlegają depozyty Skarbu Państwa, instytucji finansowych, kadry zarządzającej danym bankiem i jego właścicieli.

Gwarancje obejmują zarówno środki w złotówkach jak i walutach obcych do równowartości 100 tysięcy euro, niezależnie od posiadanej liczby rachunków w danym banku. W przypadku rachunku wspólnego, każdemu posiadaczowi przysługuje odrębny limit.

W przypadku konieczności wypłaty środków gwarantowanych przez BFG dokonuje się jej w ciągu 20 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości banku lub kasy. BFG zazwyczaj ogłasza publicznie jak wygląda procedura wypłaty środków gwarantowanych - zazwyczaj dokonuje tego inny bank wybrany przez BFG, który ma oddziały w jak największej liczbie miejscowości, w których były oddziały upadłej instytucji.

Co ze środkami przekraczającymi limit gwarantowany? Można je zgłosić do masy upadłości banku i dochodzić tak jak wszystkich innych wierzytelności.

System gwarantowania depozytów oparty jest o składki wpłacane do funduszu przez wszystkie banki. Jest to więc de facto system gwarancji wzajemnych. W ostateczności NBP może udzielić funduszowi wsparcia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarze na blogu są moderowane. Próby spamowania linkami czy promocji stron internetowych będą blokowane. Blokowane będą też wulgaryzmy i niestosowne zachowania.