Hedging

Co to jest hedging?

Strategia inwestycyjna służąca zabezpieczeniu przed niepożądanymi zmianami kursów papierów wartościowych lub aktywów trwałych polegająca na uzupełnieniu portfela inwestycyjnego papierami o odmiennej charakterystyce - skorelowanych przeciwnie do już posiadanych. Metodami zabezpieczenia mogą być: