SKOK

Co to jest SKOK?

Spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa - działająca w oparciu o prawo spółdzielcze instytucja rynku finansowego nie będąca bankiem, prowadząca rachunki oszczędnościowe, rozliczeniowe, przyjmująca depozyty i udzielająca kredytów i pożyczek.