Podatek od zysków kapitałowych

Co to jest podatek od zysków kapitałowych?

Opodatkowanie liniową stawką 19% dochodów uzyskanych ze zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i realizacji praw z nich wynikających. Dochodów z zysków kapitałowych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych oraz uzyskiwanymi z prowadzonej działalności gospodarczej.