Prospekt emisyjny

Co to jest prospekt emisyjny?

Dokument o informacyjny, publikowany przez emitenta papierów wartościowych, mających być przedmiotem oferty publicznej. Powinien zawierać niezbędne informacje dotyczące emisji, ryzyka, zarządu oraz sytuacji finansowej, przedmiotu działalności i perspektyw rozwoju emitenta.