poniedziałek, 12 grudnia 2016

Znalezienie numeru księgi wieczystej online po adresie lub numerze działki - wyszukiwarka

Księgi wieczyste są użytecznym narzędziem, niezbędnym dla zapewnienia bezpieczeństwa obrotu na rynku nieruchomości. Są one także rejestrem, w którym znajdują się wszelkie informacje związane z obciążeniami hipotecznymi czy ograniczeniami prawnymi którym podlegają nieruchomości (mieszkania, domy, działki  i prawa np spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu). Sposób funkcjonowania Ksiąg Wieczystych reguluje ustawa z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece, która stanowi, że KW są jawnym rejestrem prowadzonym od 2003 roku w systemie informatycznym.


Aby móc przeglądnąć księgę wieczystą online można skorzystać z witryny Ministerstwa Sprawiedliwości na której znajduje się przeglądarka ksiąg wieczystych. każdy kto posiada numer księgi wieczystej może skorzystać z tego narzędzia.

Numer księgi wieczystej jest przypisany jednoznacznie i indywidualnie do każdej księgi, składa się z kodu wydziału ksiąg wieczystych w sądzie (każdy sąd ma swój cztero-znakowy kod) i numeru oraz cyfry kontrolnej.

Niestety dostępna na stronie Ministerstwa przeglądarka nie pozwala na wyszukiwanie. Jest możliwe przeglądnięcie KW tylko pod warunkiem, że znamy jej numer. Aby rozwiązać ten problem powstały zewnętrzne strony internetowe zupełnie niezależne od Ministerstwa Sprawiedliwości. Działają one na zasadzie takiej, że pozwalają na wyszukanie numeru KW online na podstawie adresu lub wyszukanie numeru księgi na podstawie numeru działki. W bazach znajdujących się na takich zewnętrznych stronach nie ma danych osobowych, nie ma więc możliwości znalezienia numeru KW w powiązaniu z nazwiskiem. Jest to po prostu dopasowywanie numerków budynków czy działek do numerów KW.

Miałem okazję skorzystać z jednej z takich wyszukiwarek dostępnej pod adresem znajdzksiege.pl i opisałem ją już kiedyś na moim drugim blogu. Wyszukiwarka działa i mogę to potwierdzić zarówno z mojego doświadczenia własnego jak i też z mojej wiedzy o innych osobach, które z niej korzystały i korzystają. Oczywiście mogą się zdarzać sytuacje, że wyszukanie nie da pożądanych efektów, podobnie jak mogą się także zdarzyć sytuacje, że w rejestrze będą błędy. W takich przypadkach zwykle nie ma problemu z odzyskaniem opłaty za wyszukanie numeru księgi. Z resztą, sama opłata nie jest wygórowana i wynosi około 29 złotych. Przy zakupach "hurtowych" większych liczb wyszukań możliwe są zniżki. 


Sam serwis wygląda i działa w ten sposób, ze zakłada się w nim konto, podając adres e-mail. Nie jest wymagane podawanie jakichkolwiek danych osobowych. Przed uiszczeniem opłaty można zweryfikować czy w ogóle numer księgi wieczystej jest w bazie. Jeżeli tak to po dokonaniu opłaty (niestety nie da się kartą, ale można tzw. szybkim przelewem) wyszukiwarka ujawni nam szukany numer kw.

Dlaczego sprawdzenie księgi wieczystej jest ważne? Otóż dokonując jakiejkolwiek czynności związanej z nieruchomością (w szczególności idzie o zakup) prawo zakłada tak zwane domniemanie wiary publicznej ksiąg wieczystych. Oznacza to, że jeśli coś związanego z nieruchomością było wpisane do księgi wieczystej to nie można się zasłaniać niewiedzą. Czasem przeglądnięcie księgi jest także potrzebne aby ustalić właściciela nieruchomości, jeśli nie ma innego sposobu to w KW znajdziemy dane, które będą mogły nam w tym pomóc.


W artykule zostały zawarte linki pozwalające znaleźć numer KW online, po kliknięciu których otrzymam prowizję za zrealizowane z ich wykorzystaniem transakcje.