Prawo do akcji

Co to jest prawo do akcji?

W skrócie PDA - instrument finansowy pozwalający na obrót akcjami nowej emisji jeszcze przed ich rejestracją przez sąd. PDA można obracać na rynku wtórnym. Prawo do akcji otrzymuje się w momencie zapisu na nową emisje akcji.