Fundusz parasolowy

Co to jest fundusz parasolowy?

Fundusz inwestycyjny z wydzielonymi sub-funduszami różniącymi się np. polityką inwestycyjną. Sub-fundusze nie mają własnej osobowości prawnej. Zamiana jednostek uczestnictwa pomiędzy sub-funduszami jest korzystniejsza podatkowo ponieważ nie jest transakcją sprzedaży i nabycia a odbywa się w obrębie jednego funduszu parasolowego.