Fixing

Co to jest fixing?

Faza sesji giełdowej w systemie kursu jednolitego i w systemie notowań ciągłych, w której jest ustalany kurs instrumentu finansowego. W systemie kursu jednolitego na GPW fixing odbywa się to dwa razy dziennie, a w systemie notowań ciągłych występują: fixing na otwarcie, oraz fixing na zamknięcie.