Ubezpieczenie

Co to jest ubezpieczenie?

mowa ubezpieczenia oznacza, że ubezpieczyciel w razie wystąpienia zdarzeń określonych w polisie wypłaci ubezpieczonemu określone w tej polisie świadczenie (odszkodowanie).