Rachunek maklerski

Co to jest rachunek maklerski?

Rachunek otwierany przez inwestora w domu maklerskim, na którym przechowywane są nabyte przez niego papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe i za pomocą którego prowadzone są transakcje na giełdzie papierów wartościowych oraz rozliczanie tych transakcji