Rachunek zysków i strat

Co to jest rachunek zysków i strat?

Część sprawozdania finansowego,zawierająca zestawienie wszystkich przychodów oraz kosztów danej spółki. Z rachunku zysków i strat można uzyskać informację jaka jest efektywność poszczególnych rodzajów działalności przedsiębiorstwa oraz jaki jest ogólny wynik finansowy.