wtorek, 3 października 2023

Inflacja spada a oprocentowanie obligacji rośnie

 Interesująca rzecz zaszła w oprocentowaniu detalicznych obligacji skarbowych w październiku.

Można byłoby się spodziewać, że wraz ze spadkiem inflacji spadnie też oprocentowanie. Okazało się, że Ministerstwo Finansów nie obniżyło a w niektórych przypadkach nawet podniosło oprocentowanie.

Nie dotyczy to obligacji opartych na stopie referencyjnej NBP - to oprocentowanie obligacji rocznych ROR spadło do 6,5%.

 Spadło też oprocentowanie obligacji dwuletnich, jednak tu ciekawe zjawisko w kolejnym okresie będzie wyższa marża.

Najciekawsze jednak jest to co dzieje się w przypadku obligacji indeksowanych inflacją. Mam na myśli obligacje cztero i dziesięcio letnie oraz rodzinne 6 i 12 letnie. Oto wprawdzie w pierwszym okresie odsetkowym obligacje te będą oprocentowane tak samo, ale w przyszłych okresach będzie wyższa marża.

Od drugiego okresu odsetkowego oprocentowanie obligacji będzie zmieniało się odpowiednio:

  •  4-letnich COI z 1,00% + inflacja do 1,25% + inflacja,
  • 10-letnich obligacji EDO  z 1,25% + inflacja do 1,50% + inflacja,
  • 6-letnich obligacji ROS z 1,50% + inflacja na 1,75% + inflacja, 
  • 12-letnich obligacje ROD z 1,75% + inflacja  na 2,00% + inflacja.
Wygląda na to, że zapakowanie oszcędności w długoterminowe obligacje staje się bardziej korzystne.