Deflacja

Co to jest deflacja?

Zjawisko polegające na spadku poziomu cen co przekłada się na wzrost siły nabywczej pieniądza. W przypadku deflacji za tę samą ilość pieniędzy, po pewnym czasie, można nabyć więcej dóbr. Przeciwieństwem deflacji jest inflacja.