New Connect

Co to jest New Connect?

Zorganizowany rynek obrotu prowadzony przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych, poza rynkiem regulowanym, w formie alternatywnego systemu obrotu. W założeniu przeznaczony dla notowań akcji rozwijających się firm o wysokim potencjale wzrostu, w tym nowych technologii. Od zasadniczej giełdy różni się uproszczonymi wymogami formalnymi i procedurami dopuszczania do obrotu, niskimi kosztami debiutu i notowań.