Indeks giełdowy

Co to jest indeks giełdowy?

Wartość liczbowa obliczona na podstawie wyceny akcji wybranych spółek giełdowych, pozwala na syntetyczną ocenę aktualnej sytuacji na giełdzie lub w wybranym sektorze rynku. Jest miarą statystyczną pokazującą w jaki sposób zmieniają się ceny grupy wyselekcjonowanych spółek w określonym czasie.