LTV

Co to jest LTV?

Z j. ang. Loan to Value - to stosunek wysokości udzielanego kredytu do wartości zabezpieczeń spłaty tego kredytu (np. wartości nieruchomości). Parametr LTV jest jednym z elementów oceny ryzyka udzielenia kredytu i jest brany pod uwagę przy ustalaniu oprocentowania.