Produkt strukturyzowany

Co to jest produkt strukturyzowany?

Inaczej instrument strukturyzowany, instrument finansowy będący złożeniem z kilku innych prostszych instrumentów. Przykładowo może to być połączenie lokaty ze strategią opcyjną, ubezpieczenia z funduszem inwestycyjnym. Zaletą jest produkt, który umożliwia inwestorowi indywidualnemu zajęcie pozycji na rynkach, do których nie miałby dostępu dysponując niskim kapitałem. Wadą jest często wysoki poziom komplikacji i trudny do zrozumienia sposób obliczania wartości takiego instrumentu.