Kredyt

Co to jest kredyt?

Umowa polegająca na tym, że kredytodawca (zwykle bank lub kasa kredytowo oszczędnościowa) daje kredytobiorcy do dyspozycji środki finansowe, a ten zobowiązuje się w sposób określony umową do spłaty tych środków wraz z odsetkami. Pojęcie to występuje także w rozumieniu np. kredytu kupieckiego, kiedy jedna strona odraczając płatność drugiej stronie pozostawia jej do dyspozycji środki na jakiś umówiony czas.