Pozycja długa

Co to jest pozycja długa?

Z j. ang. "Long Position" . Posiadanie aktywów (instrumentów finansowych) na rynku giełdowym zakładających wzrost kursu. Przykładowo, otwarcie i posiadanie długiej pozycji na rynku kontraktów terminowych jest zobowiązaniem kupna w przyszłości określonej ilości instrumentu bazowego po ustalonej cenie.
Inwestor zajmujący pozycję długą zarabia gdy cena posiadanych instrumentów finansowych rośnie.