BIK - Biuro Informacji Kredytowej

Co to jest BIK?

Biuro Informacji Kredytowej to instytucja gromadząca informacje o wszystkich udzielonych kredytach i pożyczkach. Informacje o udzielonych kredytach przekazują do BIK banki i także w procesie udzielania pożyczki weryfikują w BIK wiarygodność finansową klienta. W raportach do BIK banki informują także o zaległościach, które pojawiają się na kontach klientów. Informacje o każdym kliencie są przechowywane przez okres 5 lat. Każdy ma prawo zwrócić się do BIK o udzielenie bezpłatnie informacji na temat przechowanych w tej instytucji informacji o nim.