Amortyzacja

Co to jest amortyzacja?

Pojęcie księgowe określające proces utraty wartości użytkowanego majątku trwałego i przenoszenia jej na wytworzone przez te środki produkty. Pojęcie amortyzacji odzwierciedla fakt, że środek trwały (np. maszyna) zużywa się w procesie użytkowania (zarówno starzeje się technicznie, jak i technologicznie traci swoją wartość gdyż pojawiają się nowe technologie). Amortyzacja polega więc na comiesięcznym odpisywaniu w poczet kosztów działalności pewnego ułamka wartości środka trwałego.