Lokata strukturyzowana

Co to jest lokata strukturyzowana?

Rodzaj produktu strukturyzowanego będący kombinacją lokaty bankowej i innego instrumentu lub grupy instrumentów (np. funduszu lub opcji)