Karta przedpłacona - prepaid

Co to jest karta prepaid?

Karta płatnicza powiązana z technicznym rachunkiem bankowym służącym do zasilenia karty pieniędzmi. Kartą taką można dokonywać transakcji wyłącznie do wysokości wcześniej przedpłaconej kwoty. Karty takie bywały wydawane na okaziciela.