Prawo poboru

Co to jest prawo poboru?

Instrument finansowy powstający w momencie ogłoszenia zapisów na nową emisję akcji, dający aktualnemu akcjonariuszowi możliwość zakupu akcji nowej emisji. Prawo poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy musi przewidywać prospekt emisyjny.