Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym

Co to jest zestawienie zmian w kapitale własnym?

Przedstawia zmiany w strukturze elementów, które składają się na kapitał własny oraz kierunek i skutki tych zmian, dostarcza informacji o sytuacji finansowej podmiotu gospodarczego.