Towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Co to jest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych?

Podmiot prawny, posiadający zezwolenie na zarządzanie funduszami inwestycyjnymi. Przedmiot działalności towarzystwa jest ograniczony wyłącznie do tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi, reprezentowania ich wobec osób trzecich oraz zarządzania zbiorczym portfelem papierów wartościowych. Działalność towarzystwa może zostać rozszerzona m.in. o zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie i doradztwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi.