Bon skarbowy

Co to jest bon skarbowy?

Krótkoterminowy papier dłużny emitowany przez rząd. W Polsce bony skarbowe emituje Minister Finansów. Bony są papierami wartościowymi na okaziciela o wartości nominalnej 10 tys. PLN, emitowanymi na okres 1 do 90 dni lub 1 do 52 tygodni.