ETF

Co to jest ETF?

Z j. ang. Exchange Traded Fund rodzaj funduszu inwestycyjnego, którego certyfikaty są notowane na giełdzie, którego zadaniem jest odzwierciedlanie zachowania się danego indeksu giełdowego lub towaru. Wartość tytułu uczestnictwa w ETF jest arytmetyczną funkcją wartości składników portfela (np. indeksu) który ma za zadanie odwzorowywać. Fundusz taki nie realizuje własnej strategii inwestycyjnej, ale w sposób mechaniczny dokonuje zakupów lub sprzedaży na rynku w odpowiedzi na zlecenia nabycia lub umorzenia tytułów uczestnictwa. taka strategia pozwala przy niższym koszcie transakcyjnym zajmować pozycje na całe indeksy (co w przypadku zakupu poszczególnych akcji wchodzących do indeksu byłoby nieopłacalne dla mniejszych inwestorów).
Tytuły uczestnictwa funduszu typu ETF notowane są na giełdzie na takich samych zasadach jak akcje.