Analiza techniczna

Co to jest analiza techniczna?

Zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie analizy kształtowania się cen w przeszłości. W przeciwieństwie do analizy fundamentalnej nie są w niej uwzględniane informacje o otoczeniu globalnym, makroekonomicznym, regionalnym, branżowym, jak i raporty ogłaszane przez samą spółkę. Wszystkie potrzebne informacje odczytuje się jedynie bezpośrednio z wykresów prezentujących historyczne zmiany cen analizowanego papieru wartościowego, waluty czy surowca, przyjmując założenie że elementy fundamentalnie wpływające na cenę są już w tej cenie uwzględnione więc można prognozować przyszłość na podstawie zachowania się ceny w przeszłości. Modele analizy technicznej zakładają, że ceny akcji (lub innych walorów) zmieniają się według możliwych do zaobserwowania, powtarzalnych schematów (formacji i układów), wsparciem są liczne wskaźniki techniczne oraz narzędzia analizy statystycznej.