EBITDA

Co to jest EBITDA?

Z j. ang. "Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization" - Zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. EBITDA obliczany jest jako zysk z działalności operacyjnej (EBIT) powiększony o koszty niepieniężne (Amortyzacja). W przybliżeniu określa zdolność generowania środków pieniężnych przez aktywa firmy.