środa, 22 listopada 2017

Lista ostrzeżeń publicznych KNF

Jak w tytule - co to jest i z czym to się je? Lista ostrzeżeń publicznych prezentowana na stronach urzędu Komisji Nadzoru Finansowego jest takim czymś co trudno mi jest jednoznacznie ocenić i z interpretować. 

Intencją było i jest zapewne aby ostrzegać konsumentów przed potencjalnie nieuczciwymi podmiotami, co do których KNF złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. tak z resztą wynika z przepisów prawa, których nie będę tu cytował. Problem z tą listą jest jednak taki, że poza samym faktem publicznego napiętnowania tego czy innego podmiotu w ten sposób, niewiele z niej wynika.

Jak prześledzi się wpisy na tej liście to widać, że wiele zawiadomień złożonych przez KNF zostało przez prokuraturę umorzonych. jak należy to interpretować? Czy były zasadne? A może były słabo udokumentowane dowodowo? 

Co więcej fakt umieszczenia podmiotu na tej liście nie wstrzymuje jego działalności. Znamy wszyscy sprawę Amber Gold - też widniał na tej liście i nie powstrzymywało go to od przyjmowania pieniędzy klientów. Nie uchroniło też klientów od powierzania im swoich pieniędzy.

Tu dochodzimy do kolejnego aspektu. Świadomość klientów istnienia takiej listy jest nikła. W przypadku zaś tych nielicznych, którzy wiedzą o jej istnieniu wielu jest takich, którzy lekceważą ryzyko które można by wywieść z faktu wpisania jakiegoś podmiotu na listę.

Może przepisy powinny być lepiej skonstruowane? Może KNF winien działać bardziej zdecydowanie. Może edukacja konsumentów powinna być większa... Nie wiem, fakt faktem mam wrażenie że ta lista nie do końca spełnia swoje zadanie.

wtorek, 21 listopada 2017

Kredyt hipoteczny a wiek kredytobiorcy - do jakiego wieku bank umożliwia wzięcie kredytu? - artykuł odpłatny

O przyznaniu kredytu hipotecznego przesądzić mogą różne czynniki. Najważniejsze elementy wpływające na decyzję banku to dochód netto oraz umowa pracownicza kredytobiorcy. Istotną rzeczą jest również wiek klienta, który w niektórych przypadkach może być decydującym czynnikiem. 

Kredyt hipoteczny w pigułce 


Celem kredytu hipotecznego jest sfinansowanie budowy lub zakupu nieruchomości z rynku pierwotnego lub wtórnego. Kredyt hipoteczny jest zobowiązaniem finansowym zaciąganym z reguły na wiele lat. Wnioskując o jego udzielenie bank szczegółowo oblicza zdolność kredytową kredytobiorcy. Jest to zdolność osoby biorącej kredyt do spłaty kapitału oraz odsetek w umownych terminach płatności, określonych w umowie kredytowej. Przy jej obliczaniu pod uwagę branych jest wiele elementów, które mogą zadecydować o finalnym wyniku. Dla banku istotne są takie rzeczy jak dochód netto, typ umowy pracowniczej, wysokość kredytu, rodzaj rat, historia kredytowa oraz wiek. 

Kredyt hipoteczny a wiek kredytobiorcy 


Wiek ma niemałe znaczenie w przypadku kredytów hipotecznych, gdyż te zaciągane są na wiele lat. W większości banków minimalny wiek kredytobiorcy to 18-21 lat. 


Poszczególne banki różnią się wyznaczoną granicą wieku maksymalnego potencjalnego kredytobiorcy. Nie jest istotne to, ile lat ma klient w dniu podpisaniu umowy, a to w jakim wieku będzie miał w chwili całkowitej spłaty kredytu. W większości przypadków kredyt hipoteczny może być udzielony nawet na 30-35 lat. Banki zastrzegają sobie jednak to, że kredytobiorca w momencie spłaty ostatniej raty kapitałowo-odsetkowej nie może być starszy od 70-80 lat. Podsumowując – to od okresu kredytowania zależy, czy wnioskodawca otrzyma pozytywną opinię banku i otrzyma kredyt. 


Banki ustalają górną granicę wieku kredytobiorców, gdyż osoba, która wnioskuje o kredyt na 30 lat, a mając samemu ponad 60 lat jest ryzykownym klientem dla kredytodawcy. 

Wiek kredytobiorcy nie jest problemem 


Osoby starsze nie powinny jednak zniechęcać się warunkami stawianymi przez bank, ponieważ są aż 3 metody na to, by podwyższyć granicę wieku. Pierwszym sposobem jest wykupienie dodatkowego ubezpieczenia na życie i dokonanie cesji polisy na kredytodawcę. Może to skutkować tym, że podwyższymy górną granicę wieku nawet o 5 lat. Minusem tego zabiegu jest to, że z tej racji będziemy musieli ponieść dodatkowe koszty. Drugą metodą, która zwiększa szanse na udzielenie kredytu jest wniesienie wysokiego wkładu własnego, przez co bank będzie pożyczał mniej pieniędzy, a tym samym ponosił mniejsze ryzyko związane z udzieleniem kredytu. Ostatnim sposobem na zwiększenie górnej granicy wieku jest zaciągnięcie kredytu z drugą osobą, czyli tak zwanym współkredytobiorcą. Należy jednak pamiętać o tym, że bank będzie traktował taką osobę tak samo jak zwykłego kredytobiorcę. Ważne jest to, by osoba, która zaciągnie kredyt razem z nami mogła pochwalić się wysokimi dochodami, długim stażem pracy oraz dobrą historią kredytową. 
Disclosure: Artykuł powstał w ramach odpłatnej współpracy. Otrzymałem wynagrodzenie za jego  publikację

niedziela, 19 listopada 2017

IKZE - pamiętajcie o mozliwości odliczenia od podatku

Zbliża się koniec roku, jest to zatem ostatni dzwonek na to aby ewentualnie dokonać pewnej optymalizacji podatkowej. Służyć może ku temu wpłata na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Działa to w ten sposób, że kwotę wpłaty dokonanej na IKZE w danym roku podatkowym możemy odliczyć od dochodu przed opodatkowaniem. Efektywnie więc odzyskamy w formie ulgi podatkowej 19% (albo i więcej) dokonanej wpłaty. Oczywiście pieniądze te będą na IKZE w pewien sposób zamrożone, ale należy pamiętać, że po uzyskaniu uprawnień emerytalnych będzie można wyjąć je z IKZE z korzystniejszą stawką 10%. 

Takie podejście jest szczególnie korzystne dla tych, którzy wpadają w drugi próg podatkowy. Pozwoli to odzyskać najwięcej.

Co do bezpieczeństwa IKZE - to wygląda na razie, że nie zanosi się na nacjonalizację. Trzeba wszakże śledzić ustawodawstwo (jak z resztą ze wszystkim w naszym kraju).