środa, 24 sierpnia 2016

Już ponad 90 haseł w "encyklopedii pojęć finansowych"

Trochę uzupełniłem znajdującą się na blogu Encyklopedię pojęć finansowych - w tym momencie znajduje się tam już 98 haseł. Zamierzam dodawać kolejne, napiszcie w komentarzach jakie hasła według Was należałoby wyjaśnić?

poniedziałek, 22 sierpnia 2016

Obligacje korporacyjne - stąpanie po polu minowym...

W ubiegłym tygodniu pisałem o obligacjach skarbowych jako alternatywie dla lokat. W tym tygodniu chciałbym poruszyć temat obligacji korporacyjnych, które zdecydowanie taką alternatywą nie są. 

Obligacje nazywane korporacyjnymi są emitowane przez podmioty prywatne. Są one często znacznie lepiej oprocentowane niż lokaty czy obligacje skarbowe, ale niestety wiąże się to ze znacznie większym ryzykiem. Podmiot prywatny może zbankrutować albo po prostu odmówić spłaty swoich obligacji tłumacząc się różnymi względami. Nawet wtedy kiedy obligacje te formalnie są zabezpieczone dochodzenie naszych wierzytelności może zająć długi czas -miesiące lub lata i być obarczone kosztami i stresem. Taka windykacja wymaga także wiedzy prawnej i sporego doświadczenia.

Niestety doświadczenia z rynkiem obligacji korporacyjnych pokazują, że o ile są na nim rzetelni emitenci, to bardzo łatwo jest natknąć się na prawdziwe miny, które po kilku cyklach wypłaty odsetek wybuchną nam w twarz.

Przygoda z obligacjami korporacyjnymi wiąże się zatem ze znacznie większym ryzykiem. Emitentami są nierzadko firmy, które już w momencie emisji nie mają zbyt dobrej kondycji finansowej i zdecydowanie jest to przygoda dla znających się na rzeczy. Wszystkich nie obytych z tym rynkiem czy też dopiero wchodzących w tematy inwestowania zdecydowanie zniechęcam do takiej zabawy. Na moim drugim blogu w sekcji "obligacje" wielokrotnie pisałem o problemach, z którymi się zetknąłem czy o których wiem. jest to jednak tylko czubek góry lodowej, o czym można poczytać na forach internetowych. Śmiem twierdzić, że obligacje korporacyjne potrafią być bardziej niebezpieczne niż akcje bo można na nich stracić 100% kapitału jeśli tylko emitent ich nie wykupi, podczas gdy akcje nawet w kryzysie danej firmy zwykle nie spadają do zera.

poniedziałek, 15 sierpnia 2016

Obligacje skarbowe - znikomy zysk w zamian za bezpieczeństwo

Kiedy szukamy sposobu przechowywania swoich oszczędności zazwyczaj na myśl przychodzą nam lokaty bankowe. Nie jest to jednak jedyny sposób aby przy akceptowalnym, raczej niskim, poziomie ryzyka ulokować swoje nadwyżki finansowe. 

Inna opcja to właśnie tytułowe obligacje skarbowe. Obligacje emitowane przez rząd uznawane są za bezpieczny instrument, chociaż zdarzało się przecież, że rządy bankrutowały i nie spłacały swoich obligacji. Jeżeli jednak rozpatrujemy to w kontekście alternatywy dla lokat, to zauważymy, że banki bankrutują znacznie częściej niż rządy, a system gwarantowania lokat bankowych jest tak skonstruowany, że zabezpiecza środki tylko do wartości 100 tysięcy EUR. Dla wszystkich wyższych kwot realną alternatywą są w zasadzie wyłącznie rządowe obligacje.

Oprocentowanie obligacji skarbowych jest zwykle niższe niż lokat, właśnie ze względu na te różnice w poziomie ryzyka. W zamian otrzymujemy bezpieczeństwo środków.

Sposobów zakupu obligacji skarbowych jest na prawdę wiele. Kilka z nich opisywałem kiedyś na moim drugim blogu jak również na łamach tego. Nie chcę się zatem rozwodzić nad tym zbyt długo, żeby się nie powtarzać. W skrócie: można obligacje skarbowe zakupić poprzez giełde jeśli mamy rachunek maklerski, albo można kupić obligacje detaliczne emitowane za pośrednictwem agenta jakim jest PKO BP. W tym drugim przypadku zakup jest podobny do założenia lokaty - można to zrobić fatygując się do oddziału, albo telefonicznie lub online. Dane na temat wszystkich (w tym aktualnych) emisji obligacji dostępne są na stronie www.obligacjeskarbowe.pl

Dostępne są różne rodzaje obligacji detalicznych:
  • 2 letnie  o stałym oprocentowaniu
  • 3 letnie o oprocentowaniu zmiennym
  • 4 letnie o zmiennym oprocentowaniu indeksowanym do inflacji
  • 10 letnie o zmiennym oprocentowaniu indeksowanym do inflacji
Charakterystyka każdej emisji w danym miesiącu jest opisana w liście emisyjnym, który zawiera opis w jaki sposób będą naliczane i wypłacane odsetki. Jest to o tyle ważne że czasem w pierwszym roku odsetki są liczone bardziej atrakcyjnie niż w latach następnych.