Giełda papierów wartościowych

Co to jest giełda papierów wartościowych?

Rynek regulowany, na którym dokonuje się transakcji kupna-sprzedaży instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu, rynek jest prowadzony i organizowany przez operatora giełdy. W Polsce rynek organizuje i prowadzi Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna.