Dywidenda

Co to jest dywidenda?

Część zysków firmy podzielona pomiędzy akcjonariuszy. Wysokość dywidendy ustala się na podstawie rocznego sprawozdania finansowego. Decyzję o wysokości i terminie wypłaty dywidendy podejmuje walne zgromadzenie akcjonariuszy lub zgromadzenie wspólników.