Pozycja krótka

Co to jest pozycja krótka?

Z j. ang. "Short Position" - dokonanie tzw. krótkiej sprzedaży akcji lub posiadanie instrumentów finansowych zakładających spadek kursu. Przykładowo otwarcie i posiadanie pozycji krótkiej na rynku kontraktów terminowych jest zobowiązaniem do sprzedaży w przyszłości określonej ilości instrumentu bazowego po ustalonej cenie.
Jest to pozycja odwrotna do pozycji długiej. Efektem zajęcia pozycji krótkiej jest oczekiwanie inwestora na spadek cen instrumentu bazowego. Gdy cena spada inwestor zarabia.