Dźwignia finansowa

Co to jest dźwignia finansowa?

Mechanizm finansowy polegający na zakupie określonych aktywów z wykorzystaniem zewnętrznego finansowania (np. kredytu). Mechanizm dźwigni finansowej wykorzystywany jest na rynkach finansowych przy niektórych transakcjach, a także w konstrukcji niektórych instrumentów pochodnych - pozwala przy mniejszym zaangażowaniu własnych środków, dokonać operacji wyższej wartości, przy jednakże znacznie wyższym ryzyku. Przykładowo, aby nabyć kontrakt terminowy nie jest wymagane posiadanie całości środków pieniężnych na jego pokrycie, ale jedynie depozytu o wartości 5-15% wartości kontraktu. To powoduje, że inwestor o większej skłonności do ryzyka inwestując jedynie ułamek wartości kontraktu jest w stanie osiągać zyski i straty na poziomie, jakie by miał inwestując pełną kwotę w instrumenty bazowe. Jednakże każda zmiana ceny takiego kontraktu może wymagać zmiany wniesionego depozytu zabezpieczającego. Operacje z wykorzystaniem dźwigni finansowej mogą także w niekorzystnych przypadkach doprowadzić do powstania strat przewyższających zainwestowany kapitał.