Opcja

Co to jest opcja?

Instrument pochodny, dający prawo (ale nie obowiązek) zakupu lub sprzedaży instrumentu bazowego, po ustalonej cenie (cena wykonania opcji), w ustalonym okresie (termin wykonania opcji).