Płynność rynku

Co to jest płynność rynku?

Zjawisko polegające na tym, że na danym rynku istnieje możliwość zawierania transakcji dzięki wystarczającej liczbie pasujących do siebie zleceń kupna i sprzedaży. Brak płynności rynku jest tożsamy ze stanem braku możliwości wykonywania transakcji spowodowanym faktem, że co najmniej jedna ze stron transakcji nie są zainteresowani dokonywaniem transakcji.