Inflacja

Co to jest inflacja?

Zjawisko polegające na wzroście przeciętnego poziomu cen w gospodarce, a co za tym idzie spadku realnej wartości pieniądza w czasie. W sytuacji inflacji, za tę samą ilość pieniędzy można po pewnym czasie nabyć mniejszą ilość dóbr. Przeciwieństwem inflacji jest deflacja.