Animator

Co to jest animator?

Podmiot na rynku kapitałowym działający na mocy umowy z giełdą lub uczestnikami obrotu do zapewnienia płynności na rynku poprzez wystawianie określonej liczby i typu zleceń kupna i sprzedaży instrumentu finansowego.