Krótka sprzedaż

Co to jest krótka sprzedaż?

Technika inwestycyjna zakładająca spadek kursu np. akcji, polegająca na pożyczeniu (w zamian za zabezpieczenie) instrumentu  finansowego od innego inwestora, dokonaniu sprzedaży, oczekiwaniu na spadek kursu, odkupieniu instrumentu z rynku i zwrocie pożyczki. Strategia ta zakłada istnienie inwestorów, którzy nie chcą sprzedawać instrumentów przy spadkach kursu (np. ze względów podatkowych), ale są chętni je pożyczyć, a także zakłada, że kurs spadnie co pozwoli osiągnąć zysk. Strategia ta często zakłada stosowanie dźwigni finansowej.