Karta obciążeniowa

Co to jest karta obciążeniowa?

Karta płatnicza typu charge - karta służąca dokonywaniu płatności do wysokości przyznanego przez bank limitu. Z powiązanego z kartą rachunku w określonym dniu miesiąca dokonywana jest spłata kwoty transakcji z poprzedniego okresu rozliczeniowego. Inaczej niż w przypadku karty kredytowej posiadacz karty charge zobligowany jest do pełnej spłaty całej kwoty zadłużenia.