Raty równe

Co to są raty równe?

Jeden ze sposobów obliczenia wysokości rat spłaty kredytu, polegający na tym, że przez cały okres spłaty (zakładając stałą stopę procentową) wysokość raty jest stała, a zmienia się proporcja pomiędzy częścią przypadająca na spłatę kapitału i odsetek.