Arbitraż

Co to jest arbitraż?

Arbitraż - strategia spekulacji umożliwiająca osiągnięcie zysku "bez ponoszenia ryzyka" (w rzeczywistości przy zmniejszonym ryzyku), polegająca na wykorzystaniu różnych poziomów wyceny instrumentów finansowych tego samego rodzaju ale notowanych na różnych rynkach, lub różnych instrumentów na tym samym rynku, ale opartych o to samo aktywo bazowe. Transakcja arbitrażu polega zawarciu dwóch przeciwstawnych transakcji - jednej kupna i drugiej sprzedaży. Zysk osiąga się na różnicy wycen pomiędzy sprzedawanym a kupowanym instrumentem.