Bank

Co to jest bank?

Bank – instytucja działająca na podstawie ustawy Prawo Bankowe i wykonująca działalność gospodarczą, polegającą na przyjmowaniu depozytów, udzielaniu kredytów oraz wykonywaniu innych czynności określonych przepisami prawa. Bank jest instytucją pośredniczącą, umożliwiającą wykorzystanie środków pieniężnych tych klientów, którzy mają nadwyżki kapitałowe przez tych klientów, którzy mają niedostatek środków kapitałowych. Część środków banki utrzymują jako obowiązkowe rezerwy, a pozostałą część wykorzystują do udzielania kredytów. Minimalna wielkość rezerw jest regulowana przez Narodowy Bank Polski.