Bank centralny

Co to jest bank centralny?

Instytucja odpowiedzialna za funkcjonowanie systemu bankowego, emisję pieniądza, zaopatrzenie systemu bankowego w płynność (pożyczki dla banków komercyjnych), regulację rezerw systemu bankowego (rezerwy obowiązkowe), prowadzenie rozliczeń międzynarodowych z innymi bankami centralnymi i instytucjami międzynarodowymi, prowadzenie rachunków instytucji państwowych.