Polisa inwestycyjna

Co to jest polisa inwestycyjna?

Produkt finansowo ubezpieczeniowy będący de facto połączeniem polisy ubezpieczeniowej i instrumentu finansowego. Polisy inwestycyjne posiadają część ochronną związaną z ryzykiem ubezpieczeniowym (które jest pokrywane z części składki) i część inwestycyjną związaną z inwestycją pozostałej cześć składki w produkt finansowy. Po spełnieniu określonych w polisie warunków wartość inwestycji poczynionej w ramach części inwestycyjnej może być wypłacona jako świadczenie z tytułu polisy. Produkty te pojawiły się na rynku ze względu na korzyści podatkowe (brak podatku od zysków kapitałowych). Ich wadą jest skomplikowana i nieprzejrzysta konstrukcja w której często ukrywane bywają rozmaite opłaty dodatkowe.