Portfel inwestycyjny

Co to jest portfel inwestycyjny?

finansowych aktywów inwestora, będących formą lokowania majątku. Może zawierać instrumenty finansowe jak i aktywa materialne.