Karta kredytowa

Co to jest karta kredytowa?

Karta płatnicza, która powiązana jest z przyznanym przez bank limitem kredytowym. Po zakończeniu danego cyklu rozliczeniowego bank przesyła posiadaczowi karty rozliczenie transakcji. Posiadacz karty zobowiązany jest do spłaty co najmniej kwoty minimalnej i w takim przypadku pozostała wartość transakcji staje się przedmiotem kredytu bankowego. W przypadku spłaty całości zadłużenia w terminie określanym jako okres bezodsetkowy, bank nie nalicza odsetek od kwot transakcji z danego cyklu rozliczeniowego.