poniedziałek, 18 lipca 2016

Obligacje skarbowe

Obok lokat obligacje skarbowe są jednym z bezpieczniejszych sposobów lokowania swojego kapitału. Są to dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, który jako emitent obligacji pożycza określoną sumę i zobowiązuje się ją zwrócić (wykupić obligacje) - w określonym czasie wraz z należnymi odsetkami.

Obligacje mają względem lokat pewne różnice. Są gwarantowane przez państwo (co jest bezpieczniejsze niż komercyjny bank), w zależności od typu można przedstawić je do wcześniejszego wykupu, sprzedać na giełdzie lub w drodze umowy, mogą być także przedmiotem zastawu (stanowić zabezpieczenie kredytu).

Agentem dystrybuującym obligacje detaliczne jest PKO Bank Polski S.A. Zakup obligacji jest podobny do założenia lokaty. Dane na temat wszystkich (w tym aktualnych) emisji obligacji dostępne są na stronie www.obligacjeskarbowe.pl Można tam założyć sobie konto i dokonać zakupu obligacji przez internet. Można także udać się do placówki banku PKO BP (albo domu maklerskiego PKO BP) i tam zawrzeć stosowną umowę. Można także zlecić zakup telefonicznie.

Na rynku dostępne są różne rodzaje obligacji:
  • 2 letnie  o stałym oprocentowaniu
  • 3 letnie o oprocentowaniu zmiennym
  • 4 letnie o zmiennym oprocentowaniu indeksowanym do inflacji
  • 10 letnie o zmiennym oprocentowaniu indeksowanym do inflacji
Charakterystyka każdej emisji w danym miesiącu jest opisana w liście emisyjnym. jest tam wyjaśnione w jaki sposób będą naliczane i wypłacane odsetki. Jest to o tyle ważne że czasem w pierwszym roku odsetki są liczone bardziej atrakcyjnie niż w latach następnych.

 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarze na blogu są moderowane. Próby spamowania linkami czy promocji stron internetowych będą blokowane. Blokowane będą też wulgaryzmy i niestosowne zachowania.